AMSP ČR NA DNECH SENIORŮ v ŽOFÍNĚ

Jednou z největších akcí, které se AMSP ČR s projektem Silver Business zúčastnila, byla konference pořádaná 5. 10. 2019 neziskovou organizací Život 90 na pražském Žofíně. Do paláce se dostavilo přes několik stovek osob a zájem o informace o projektu byl velmi velký. Kromě klasického informačního stánku si mohli účastníci akce poslechnout manažera projektu pana doktora Somola i přednáškovém sále, kde prezentoval hlavní myšlenky a činnosti projektu. Na akci byl mimo jiné zajištěn bohatý doprovodný program. 

Číst dálAMSP ČR NA DNECH SENIORŮ v ŽOFÍNĚ

FESTIVAL SETKÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ V PLZNI

Projekt Silver Business se stal součástí i pravidelného Festivalu setkání aktivních seniorů v Plzni organizovaného Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM (http://www.totemplzen.cz/totem-pro-seniory/). Senioři z Plzně a okolí měli možnost seznámit se s projektem Silver Business a přispět se svými osobními příběhy k motivaci svých vrstevníků. Akce se konala 4. 10. 2019 a byla organizována pod záštitou primátora města Plzně pana Martina Baxi.  Děkujeme tímto také neziskové organizaci TOTEM za spolupráci a její aktivní činnost vstříc seniorům.

Číst dálFESTIVAL SETKÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ V PLZNI

prazsky-zpravodaj.cz: Projekt AMSP ČR Silver Business 55+ je určený pro aktivní seniory

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) je sdružením českých podnikatelských subjektů zahrnutých pod pojem malé a střední podniky (počet zaměstnanců do 250, obrat do cca 1,3 mld. Kč), ale sdružuje též individuální živnostníky. Základním cílem asociace je podpora “malého podnikání“ v nejrůznějších směrech – poskytuje svým členům informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis.

Číst dálprazsky-zpravodaj.cz: Projekt AMSP ČR Silver Business 55+ je určený pro aktivní seniory

V PARDUBICÍCH SE SENIOŘI SEZNÁMILI SE SILVER BUSINESSEM

Ve dne 1. 10. se konal další z řady svátků seniorů (www.svateksenioru.cz), jehož byla AMSP ČR součástí. Prezentace projektu proběhla tentokrát v Pardubicích za bohatého doprovodného kulturního programu. Akce měla vysokou návštěvnost a pardubičtí senioři ocenili činnost AMSP ČR a především snahu motivovat starší osoby k další podnikatelské činnosti. Témata podpory aktivního života seniorů a jejich propojení s malými a českými podniky rezonovala nejvíce. 

Číst dálV PARDUBICÍCH SE SENIOŘI SEZNÁMILI SE SILVER BUSINESSEM

PROJEKT SILVER BUSINESS V LOUNECH

V neděli 29.9. proběhla prezentace projektu Silver Business na výstavní akci „Člověk v přírodě, Řemesla a kreativita“ v Lounech. Účastníci akce měli k dispozici odborné poradenství zástupců AMSP ČR a mohli si domů odnést informační materiály o projektu. Při příležitosti této akce poskytl manažer projektu dr. Miroslav Somol rozhovor pro přímé vysílání stanice Český rozhlas Plus. Rozhovor byl vysílán v rámci program Neděle Plus a můžete si jej poslechnout zde: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-09-29 (začátek rozhovoru v 17:46). Děkujeme tímto Českému rozhlasu za umožnění seznámit širší české publikum s možnostmi zahájení vlastní živnosti v seniorském věku a zapojení se do našeho projektu.

Číst dálPROJEKT SILVER BUSINESS V LOUNECH

DEN SENIORŮ V OSTROVĚ A KRASLICÍCH

Dne 26. 9. 2019 prezentovala AMSP ČR projekt Silver Business ve dvou městech karlovarského kraje, v Ostrově a v Kraslicích v rámci regionálních akcí ke Dni seniorů. Účastníci obou akcí se kromě bohatého kulturního programu mohli setkat s manažerem projektu panem Somolem a dozvědět se více o možnostech založení živnostenského listu či spolupráce s malými a středními českými podniky. Více informací o jednotlivých akcí naleznete na www.svateksenioru.cz.  

Číst dálDEN SENIORŮ V OSTROVĚ A KRASLICÍCH

Den seniorů v Olomouci 19. 9. 2019

Projekt Silver Business budeme v následujících dnech prezentovat na několika akcích organizovaných k oslavám Svátku seniorů v regionech (více informací na http://svateksenioru.cz/). První taková prezentace se konala 19.9.2019 v Olomouci na Výstavišti Flora. Záměrem je prezentovat projekt širší komunitě seniorů v jednotlivých regionech a informovat o možnostech jejich zapojení do příležitostných prací pro malé a střední podniky. Manažer projektu pan Somol společně s promotérem projektu panem Nenadálem poskytli zájemcům vedle základních informačních materiálů i podrobnější informaci o fungování projektu.

Číst dálDen seniorů v Olomouci 19. 9. 2019

Prezentace projektu Silver Business na veletrhu „Země živitelka“

Projekt AMSP Silver Business byl na veletrhu „Země živitelka“ v Českých Budějovicích zastoupen svým informačním stánkem s cílem prezentovat jej širší veřejnosti. Stánek navštívila řada návštěvníků veletrhu s dotazy na náš projekt a jeho fungování. Zájemci dostali jak písemné materiály o projektu a v diskusi s manažerem a promotérem projektu se dozvěděli podrobnější praktickou informaci o něm s nabídkou aktivně se do něj zapojit.

Číst dálPrezentace projektu Silver Business na veletrhu „Země živitelka“

AMSP ČR postupně plní jarní Živnostenský balíček – Jeden paušální odvod pro živnostníky může fungovat

Na jaře iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků CR (AMSP ČR) Živnostenský balíček, který míří na zjednodušení podnikání drobných živnostníků. Součástí balíčku je Jeden paušální odvod, jímž by OSVČ získaly možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Ministerstvo financí nyní zahájilo práce na návrhu takového zákona, díky kterému by se zjednodušily zmíněné odvodové povinnosti a snížila administrativa OSVČ, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč. AMSP ČR zmapovala názor živnostníků k zavedení paušální daně v navrhované podobě.

Číst dálAMSP ČR postupně plní jarní Živnostenský balíček – Jeden paušální odvod pro živnostníky může fungovat

faei.cz: Podle analýzy AMSP ČR je podnikatelů ve věku nad 61 let v naší společnosti okolo 48 tisíc

Jaroslava Vrchlického, s 270 vydaným knihami patrně nejplodnějšího českého básníka všech dob, zařadili jeho současníci mezi seniory v den 50. narozenin. Začali jej oslovovat „velebný kmete“, což se s ním táhlo až do smrti o devět let později. Dnešní padesátník by gratulanta s podobnou zdravicí nejspíš inzultoval.

Číst dálfaei.cz: Podle analýzy AMSP ČR je podnikatelů ve věku nad 61 let v naší společnosti okolo 48 tisíc