Přínosy projektu

  • Společenský přínos, tj. příspěvek ke změně pohledu na seniory a na pracující důchodce z úhlu jiných generací, zvláště generace mladé.
  • Důležitý je i pohled seniorů na vlastní situaci; to, že si uvědomí, že aktivní senior žije lépe, spokojeněji, zdravěji a déle a že to pomůže jak jim, tak i společnosti.
  • Zlepší situaci podnikatelů a živnostníků, kteří sice potřebují určité profese, ale nemohou si je vždy dovolit z hlediska nákladů; v tom případě mohou „zaskočit“ senioři či zkušení odborníci 55+ na omezenou dobu.
  • Umožní předat řadu zkušeností a dovedností z praxe ve větších firmách či ve vlastní firmě malým a středním podnikům v oblastech managementu, nejrůznějších odborných činností, nastavení procesů, controllingu, procesu generační výměny v rodinných firmách apod.
  • Zatraktivní mimoškolní činnost na základních školách či v řemeslných kroužcích pro děti, kde se hledají šikovní senioři s manuální zručností. Umožní začínajícím podnikatelům překonat počáteční překážky v podnikání při konzultacích se zkušenými podnikateli, kteří se podnikání již nevěnují aktivně, nebo jen z části (např. zakladatelé již předaných rodinných firem).
  • Vytvoří se transparentní platforma pro kontakty zájemců ze strany zkušených odborníků 55+ a seniorů a pro zájemce ze strany malých a středních podniků.
  • Bude zveřejňovat a medializovat příběhy zkušených odborníků 55+ a seniorů, kteří jsou v této oblasti aktivní, jako vzory pro ostatní, aby pochopili, že mohou být ještě potřební, prospěšní, že mají co předat a že je o ně ještě zájem.
  • Odborníci 55+ a senioři si budou moci sami zvolit rozsah zapojení do podnikatelských aktivit dle svých možností (časových, rodinných, zdravotních apod.).
  • Na toto téma uspořádala AMSP ČR širokou diskusi a odborníkům 55+, seniorům, podnikatelům a dalším zúčastněným pomůže a ukáže, jak na to.