Aktivity v projektu

V rámci aktivit AMSP ČR:

  • Aktivně vyhledává a podporuje seniory, kteří mají chuť se do pracovního procesu zapojit,
  • Pomáhá firmám i živnostníkům, kteří hledají pracovní síly, nacházet vhodné adepty ze skupiny aktivních seniorů,
  • Podporovat a publikovat modelové situace, ve kterých dojde k „úspěšným příkladům“ spolupráce mezi aktivními seniory, podnikatelskými a dalšími subjekty.
  • Podporovat spolupráci se seniory i v oblasti vzdělávání. Senioři tak mohou najít aktivní uplatnění při přednáškách, doučování, výuce, zaškolování nových pracovníků a podobně.
  • Aktivovat spolupráci se zastřešujícími organizacemi seniorů i podnikatelů, příslušnými neziskovými organizacemi a nadacemi.