Příběhy

Na tomto místě bychom Vám rádi představili inspirativní příběhy seniorů, kteří:

  • našli zajímavou práci, nebo
  • začali podnikat nebo
  • úspěšně podnikají přesto, že by vlastně vzhledem ke svému věku podnikat nemuseli.

Na velice zajímavé životní příběhy se můžete podívat v několika video medailoncích, přečíst si o nich přímo na této stránce níže, nebo si můžete stáhnout vytvořenou brožurku "Zvládnout to může každý aneb příběhy podnikajících seniorů a organizací zaměstnávající seniory". 

youtube_logo

YouTube kanál: SILVER BUSINESS 55+  | Celý seznam s video medailonky na YouTube naleznete ZDE.

Brožura "Zvládnout to může každý aneb příběhy podnikajících seniorů a organizací zaměstnávající seniory" ke stažení ZDE.

01 SILVER BUSINESS 55+ PhDr. Vendula RAYMOVÁ, LL.M.

03 SILVER BUSINESS 55+ MUDr. Kateřina ČIHAŘOVÁ

05 SILVER BUSINESS 55+ Mgr. Jan LORMAN

07 SILVER BUSINESS 55+ Mgr. Petr KOTTING

02 SILVER BUSINESS 55+ Ing. Šárka POLÁČKOVÁ

04 SILVER BUSINESS 55+ RNDr. Ivan DVOŘÁK

06 SILVER BUSINESS 55+ Ing. Libor SUCHÁNEK

08 SILVER BUSINESS 55+ PhDr. Leo Dittmann


Organizace

Petr Kotting

Zakladatel polytechnického kroužku SEDMIČKA (www.sedmicka.org ) je názorným příkladem toho, že počítače, moderní technologie a řemeslo nejsou vyhrazeny pouze mladým. Přestože Petr Kotting patří do kategorie označované jako 60+, tak již před čtyřmi (4) lety založil v Golčově Jeníkově, v městečku na rozhraní Kraje Vysočina a Středních Čech neformální polytechnický kroužek určený pro malé kluky a slečny, kteří mají zájem o stavebnice, modelovou železnici a 3D tisk. Od počátku se Petr Kotting aktivně věnuje především aktivitám, které jsou spojené s 3D tiskem a popularizací tohoto moderního zlomového odvětní, které spojuje svět IT a výroby skutečných výrobků. Technický kroužek je určen pro kluky a holky od prvního stupně ZŠ až po maturitu. V klubovně najdou široké spektum her a neformálních úkolů, na kterých mohou poznat, jak věci fungují a jak se věci navrhují a vyrábějí. Petr Kotting s technickým kroužkem SEDMIČKA je jasným příkladem, že řemeslo, počítače, Internet a 3D tisk rozhodně nejsou určeny pouze pro mladé. On ve svém věku, se nebojí 3D tiskáren a CAD /CAN programů, svojí prací a životními postoji je vzorem pro všechny členy polytechnického kroužku SEDMIČKA.

Organizace 

 

Obecně je věnována seniorům velká mediální podpora, jsou organizovány aktivity pro jejich zapojení do společenského života. Je předpoklad, že jsou i senioři, kteří by rádi pracovali, ale pouze formou občasného provedení práce či služeb na jednorázovou dohodu. Najít a kontaktovat tyto seniory není vůbec jednoduché, jako kdyby neexistovali, jako kdyby senioři neměli potřebu přivýdělku a dokázat sobě a svému okolí, že pořád ještě něco umí, co mladší generace leckdy postrádají, tj. chuť a radost k práci. Proto vznikl softwarový portál Zkušení.cz, který zabezpečuje vzájemnou komunikaci a zprostředkování poptávky práce a služeb seniorů.

Např. díky aktivní seniorce, kterou kontaktoval portál Zkušení.cz byla zajištěno pravidelné žehlení prádla jednomu pracovně vytíženému ostravskému manažeru. Tato služba se pravidelně provádí již několik týdnů k prospěchu obou stran. Díky seniorům, které kontaktoval portál Zkušení.cz se rozběhla malovýroba upomínkových mýdel  s podílem uhlí. Tato mýdla jsou skvělým reklamním artiklem, zejména pro ostravské firmy. Mýdla se vyrábí primárně pro společnost  StoryBend, s.r.o.

Najdou se následovníci?

Blíže www.zkuseni.cz

Organizace 

 

Máme celou řadu lektorů, kteří ukončili svoji aktivní kariéru a hledali nějaké další uplatnění. Všichni říkají, že je práce s dětmi velmi naplňuje, že se cítí být užiteční a těší je, že mohou předávat své zkušenosti mladší generaci. Též děti jsou z práce s "dědečky" nadšeny a vždy se moc těší.

Organizace 

Bohemia EU Planners Ltd.

 

Bohemia EU Planners, s.r.o.  spolupracuje se začínajícími podnikateli a podporuje rozvoj start upů od roku 2008. Prakticky se vše odráží v rámci realizace programů Erasmus pro studenty (odborné stáže) a Erasmus pro začínající podnikatele (potenciální zájemci o podnikání v evropském prostředí). Můžeme mluvit o tandemu, propojení nového zájemce se zkušeným mentorem. Je to otevřená debata nad realizací podnikatelského záměru, který se jeví jako primární chuť a zájem něco podnikat, měnit a o něco se zajímat. Přístup mladého člověka ať z pozice studenta, který se připravuje do praktického života, tak již absolventa či zájemce středního věku, s sebou vždy nese inovativní prvek. Přinejmenším pohled z vnější strany.  A vzájemná výměna názorů je předpoklad tvůrčí činnosti. Odzkoušení v praxi nových věcí, či “ vylepšení” již zaběhlého, nese s sebou životní změnu, a ta je “kořením” podnikání. Mix národností, zvládnutí komunikace a jazykových schopností, posune každého, bez ohledu na věk, dál. 

Silver Business ctí zkušenost, odbornost a je to příběh předávání toho, co považujeme za zajímavé a přínosné, dál někomu, kdo to teprve zkouší a má o věci zájem. Životní příběhy se mixují v tandemu životních zkušeností, stáří s mládím.

Více na www.bohemiaeuplanners.eu, jednatelka společnosti, PhDr.Vendula Raymová, LL.M.

     

Jiří Belinger

majitel společností VARI a.s. a BG technik cs a.s.

Jsem zakladatelem a majitelem dvou rodinných společností. Oblast, které se v současné době nejvíce věnuji, je předávání a nástupnictví. Opravdu to není jednoduché a já mám velké štěstí, že jsem kluky do firem začlenil hodně brzo, že jsou každý jiný atd. Přesto s tím jsou občas velké starosti. Takže je za mnou spousta kroků, aby to ne jenom fungovalo, ale i rostlo. Daří se a za posledních 5 let rosteme meziročně o 5-7 %. Letos to vypadá na 10 % a možná více. Pokud se bude jednat o nástupnictví, je mnoho různých řešení a myslím, že jsem u kulatých stolů AMSP ČR pro rodinné firmy řadě lidí dost poradil a rád pomůžu dalším. Jsem aktivní i ve spolkové oblasti, od r. 2001 jsem místopředsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kde se věnuji zejména oblasti zahraničně-exportní a přispívám svými zkušenostmi zejména z asijských a afrických teritorií. Mou velkou láskou jsou i lodě, proto jsem v r. 2004 inicioval založení Asociace lodního průmyslu, kde jsem byl řadu let předsedou.

Alena Horáková

Majitelka vzdělávací agentury AHA PR Agency - partner pro váš osobní rozvoj a profesní růst

Viděli jste film Stážista? Startupová firma vedená mladou podnikatelkou (Anne Hathaway) zaměstná jako stážistu 70 letého důchodce (Robert De Niro), který dostane druhou šanci být opět užitečný.   Postupem času šéfová zjistí, že to není neužitečný stařík, ale člověk s dlouholetou praxí, znalostmi a zkušenostmi, selským rozumem, spoustou času a pochopením, který jí i firmě v mnoha věcech pomůže a poradí. "V jistých ohledech je to klasická hollywoodská komedie, ale ne z minulosti; je velmi současná. Podařilo se jí poukázat na problém, kterému spousta lidí porozumí: nemusí si nutně uvědomovat, že by se cokoliv změnilo, kromě toho, že zestárli, ale přesto toho mohou ještě hodně nabídnout a dokáží být produktivní.“ Je to v ČR utopie?

 

Typ na film zde: http://www.sms.cz/film/stazista

Kateřina Čihařová

Domus vitae, z.ú.

V létě 2015 majitelé společnosti ILA, s.r.o. Ivan Dvořák a Kateřina Čihařová jako rozšíření svých podnikatelských aktivit založili neziskovou společnost Domus vitae s cílem poskytnout osobám z věkové kategorie 55+ smysluplné využití jejich cenných zkušeností – tedy záměr zcela v souladu se Silver Business projektem.  Cílem této neziskovky je propojit osoby na prahu důchodu s mladou generací, poskytnout jim zajímavé volnočasové aktivity v komunitním centru na Praze 7 a možnost podnikání v rámci sociálního podniku. Všechny tyto činnosti se koncentrují do bývalého drážního domku Buštěhradské dráhy ve Stromovce – „Domečku“, jak nazýváme objekt, který má Domus vitae v nájmu.

Pro Kateřinu je práce v Domečku srdeční záležitostí. Po mnohých peripetiích, kdy se zdálo, že nelze některé z byrokratických překážek překonat, Komunitní centrum Domeček v červnu 2018 otevírá své dveře návštěvníkům. A to včetně malé kavárny se zahrádkou a vybavené dílny, ve které budou společně pracovat pánové z naší cílové skupiny s mladou generací.  Již od loňského roku organizuje také kurzy pro seniory, o které je velký zájem. Tyto kurzy jsou zdarma, neboť se díky zkušenostem zakladatelů v dotační oblasti podařilo získat na jejich pořádání financování.

Všechny tyto aktivity Kateřiny i Ivana umožňují využití jejich zkušeností s podnikáním ku prospěchu vrstevníků. Nemají ambice Sociální podnik ani Komunitní centrum operativně řídit, ponechali si pouze pozice ve správní radě. V čele společnosti Domus vitae stojí dvě mladé průbojné inženýrky, které dynamicky nápady starších kolegů rozvíjejí a - nutno říci – někdy i zdravě korigují.

Více viz www.domusvitae.cz, mail: katerina.ciharovala@domusvitae.cz   nebo tel. +420 724 007 879.

RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

ILA, s.r.o. 

Ivan založil inovační agenturu ILA, s.r.o. v roce 1994 jako firmu zaměřenou na oblast „Science based business“. Jeho působení ve vědecké sféře před revolucí a zkušenosti získané v podnikatelské oblasti později byly ideálním předpokladem pro rozvoj úspěšné společnosti zabývající se transferem znalostí a technologií. V průběhu let se ILA podílela na řadě významných projektů jak na domácí, tak i evropské úrovni a získala řadu významných partnerů z oblasti univerzit a vědecko-výzkumných organizací, kterým napomáhá, aby jejich nápady, objevy a poznatky byly prakticky využity (více viz www.ila.cz). 

Ve společnosti se postupně vyčlenily 3 směry aktivit: kromě zmíněného přenosu znalostí si na svůj provoz ILA vydělává dotačním poradenstvím, a to hlavně psaním a řízením projektů financovaných z ESIF, nebo přímo z Bruselu (FP7, Horizon 2020). Existují ale také projekty, které sama vymýšlí a realizuje. Jedním z nich je např. program „Proof of Concept ILA“ financovaný částečně z Operačního programu Praha pól růstu. Jeho cílem je prověřovat reálnost podnikatelských záměrů založených na využití vědeckých znalostí, které jsou v raném stádiu svého vývoje, a prověřené záměry dovést k úspěšné realizaci. V jeho rámci ILA testuje například koncept SEMAFORhome, který nabízí on-line nástroj sloužící ke klasifikaci bariér v domácím prostředí osob se zdravotním postižením. Ten byl po jeho úspěšné standardizaci prezentován v květnu 2018 na 18. světovém kongrese ergoterapeutů v Kapském městě, kterého se zúčastnilo téměř 2 500 delegátů z 85 zemí světa, kde byl přijat s velkým ohlasem. Jiným prověřovaným konceptem je další on-line nástroj InnovationProcessor, který umožňuje evaluaci aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje; jeho uvedení na trh se plánuje počátkem příštího roku. Třetím směrem jsou aktivity ILA v neziskové oblasti, ve které se hlavně angažuje spolumajitelka firmy Kateřiny Čihařová.

V posledních letech se ve všech třech směrech aktivit daří budovat mladé dynamické týmy, které od seniorů postupně přebírají odpovědnost za chod firmy. To umožňuje Ivanovi, aby se výhledově více věnoval koncepční činnosti a využíval svých zkušeností a kontaktů pro další rozvoj firmy, což je to, co ho opravdu baví.  

Ing. Karel Dobeš

DORFA, s. r. o.

Mezi lety 1975 a 2003 pracoval ve vlastní kanceláři a působil v Německu, spolupracoval na mnohých projektech například s německým střediskem pro letectví a kosmonautiku DLR a Německým střediskem pro pozorování země DFD v Oberpfaffenhofenu u Mnichova, společností Siemens v Mnichově, Steuma Refractometer Systems, Hohenbercha u Mnichova, s automobilkou BMW v Mnichově.

V oblasti kosmických aktivit a informačních systémů v rámci jeho zaměstnání se podílel na systémových analýzách a návrzích vč. implementace SW a HW, poradenství a managementu kvality. Mezi lety 2000 a 2006 pracoval pro společnost Büro Qualitas v Německu, působil jako jednatel a majitel. Od roku 1991 je jednatelem společnosti Dofra a mezi lety 1992 a 1994 byl poradcem generálního ředitele TATRA Kopřivnice. Mezi lety 1992 a 2001 působil jako poradce prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR a delegát v Německu. Od. r. 2001 je místopředsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V roce 2006 se usnesením vlády stal vládním zmocněncem pro kandidaturu ČR na sídlo Evropské Agentury pro navigační systémy GSA (projekt Galileo).

V roce 2008 spoluorganizoval vstup ČR do Evropské kosmické agentury ESA kde od roku 2008 až do roku 2017 působil v průmyslovém výboru, radě ESA a jako vedoucí české delegace. V roce 2010 Rada ministrů EU jednohlasně potvrdila, že sídlo Agentury GSA bude v Praze. Na základě úspěšné kandidatury byl v roce 2012 jmenován vládou ČR vládním zmocněncem pro spolupráci s evropskou agenturou pro družicovou navigaci GSA. Přesun Agentury GSA z Bruselu do Prahy proběhl na podzim 2012. V únoru 2014 byl jmenován do funkce náměstka ministra dopravy pro Aerospace, ITS, ICT, R&D, strategii a dopravně správní agendy, a byl jmenován předsedou řídícího výboru Českých drah, předsedou dozorčí rady Řízení letového provozu (ŘLP) a předsedou dozorčí rady Centra dopravního výzkumu (CDV). V lednu 2015 byl odvolán z funkce náměstka ministra dopravy. Od června 2017 do prosince 2017 byl na základě zkušeností se získáním agentury GSA vládou jmenován vládním zmocněncem pro kandidaturu ČR na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví EBA. V současné době zastává nadále funkci vládního zmocněnce pro spolupráci s evropskou agenturou pro družicovou navigaci GSA a řádného člena a mluvčího koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity ČR.

Libor Suchánek

SULKO Zábřeh   

Libor Suchánek, majitel tradiční české firmy na výrobu oken SULKO Zábřeh, kterou založil v roce 1993 a v roce 2016 předal plně její vedení nejstaršímu synovi Petrovi. Firmu vybudoval ze šesti lidí až na 400 spolupracovníků a obrat 930 mil. Kč v roce 2008, z čehož asi 20 % obratu tvoří export hlavně do Švýcarska a Belgie. Jeho syn pracoval ve firmě od 16 – ti let a v pozici šéfa marketingu se zasloužil o výrazné posílení značky Sulko na českém trhu. V roce 2010 začal Libor Suchánek s předáváním vedení firmy, které nebylo jednoduché a syn odešel na dva roky pracovat do jiné firmy, aby potom plně převzal řízení firmy a Libor Suchánek mohl skončit jako jednatel.
Proces předávání rodinné firmy analyzoval a své zkušenosti předává studentům VŠE a na kulatých stolech AMSP ČR podnikatelům z řad rodinných společností. Je schopen nabídnout konzultaci rodinám, které předávání následující generaci aktuálně řeší.

Článek Nechovat se ,,leskle´´ ke stažení ZDE 

JUDr. Miroslav Somol, CSc.

ekonomicko-právní analytik

AMSP ČR, Praha

Miroslav Somol pracoval od roku 1990 ve vedoucích pozicích státní správy v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodních vztahů, vč. diplomatického působení v zahraničí. Na velvyslanectví ČSFR v Sýrii měl jako vedoucí obchodního oddělení možnost projít praktickou profesionální zkušeností transformace systému státního monopolu zahraničního obchodu na tržní systém v této oblasti.
Po návratu ze zahraničí působil jako ředitel odboru a od r. 1993 náměstek ministra pro obchod na nově vzniklém Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Podílel se na tvorbě první proexportní politiky české vlády, na vstupu ČR do GATT v návaznosti na členství ČSFR, na vyjednávání Asociační dohody s EU, na přístupových jednáních ČR do OECD, ale též na transformačních změnách v oblasti vnitřního obchodu.
Od r. 1996 ¨působil v diplomacii jako velvyslanec na Stálé misi ČR při Evropské úřadovně OSN v Ženevě. Jeho předsednictví v Komisi OSN pro lidská práva a předsednictví v Hospodářské komisi OSN pro Evropu bylo nejdůležitější nejen v jeho osobní diplomatickou práci, ale i jako významná součást činnosti české diplomacie na konci 90. let.
Po návratu ze zahraničí se na MPO ČR věnoval z pozice náměstka ministra zahraničnímu obchodu a přístupovým jednáním ČR do EU – koordinoval všechny hlavní sektory, za které MPO ČR v přístupových jednáních zodpovídalo (zahraniční obchod / volný pohyb zboží, průmyslová politika, energetika, ochrana spotřebitele, malé a střední podniky). V tomto období měl rovněž úzký pracovní vztah ke státním finančním institucím na podporu exportu, kde byl dvakrát předsedou dozorčí rady Exportní garanční a úvěrové pojišťovny (EGAP) a České exportní banky.
Poslední dekádu před odchodem do důchodu působil v představenstvu pojišťovny EGAP se zodpovědností (v časovém sledu) za obchod, řízení rizik, mezinárodní vztahy, likvidaci škod a vymáhání pohledávek. V rámci svého působení v exportní pojišťovně byl řadu let členem představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Po skončení druhého funkčního období v představenstvu pojišťovny odešel do důchodu. Nicméně stále zůstává velmi aktivním seniorem – po získání živnostenského listu se jako OSVČ (tedy „mikropodnikatel“) věnuje příležitostným přednáškám a konzultacím v oblasti zahraničního obchodu a jeho financování, v nichž předává své bohaté celoživotní odborné znalosti a zkušenosti. Zároveň přijal nabídku pracovat na půl úvazku v sekretariátu Asociace malých a středních podniků a živnostníků, kde vede projekt Silver business a věnuje se též zastupování asociace v některých jednáních v parlamentu, na ministerstvech či v rámci EU.  

Znáte další příběh pracujícího seniora nebo seniora podnikatele? Napište nám o něm na e-mail brenova@amsp.cz