Cílové skupiny, kterých se projekt týká

Zkušení odborníci 55+ a senioři:
• kteří ještě chtějí aktivní činností přispět ke zlepšení svého života;
• kteří nabízejí své životní zkušenosti a dovednosti těm, kteří to potřebují a dovedou tuto podporu ocenit;
• kteří potřebují dodat odvahu k tomu, aby se „na stará kolena“ pustili do podnikání a získali k tomu podporu.

Podnikatelé, živnostníci, vzdělávací zařízení, kde se mohou odborníci 55+ a senioři uplatnit
• Podnikatelé a živnostníci, kteří hledají na menší pracovní úvazek zkušené odborníky a seniory;
• Podnikatelé a živnostníci, kteří chtějí svůj pracovní tým doplnit o příslušníky „silver“ generace a chtějí mít ve svých týmech příslušníky všech věkových skupin.

Spolupracující vzdělávací zařízení, která usnadní integraci odborníků 55+ a seniorů do pracovního procesu
• Doplní začínajícím podnikatelům aktuální informace a vědomosti či dovednosti (výhody zapojování zkušených odborníků  55+ a seniorů do pracovního procesu, integrace pracovních týmů, využívání počítače v různých oblastech a moderních komunikačních prostředků, využívání sociálních sítí k podnikání apod.).

Spolupracující online platformy, agentury a zprostředkovatelé práce
• Umožní propojení pracovní nabídky (odborníci 55+ a senioři) a poptávky (podnikatelé/firmy) a vytvoření „příběhů“ (příkladů dobré praxe) – úspěšného zapojení odborníka 55+ a seniora do práce nebo do podnikatelské činnosti.

Celá společnost
Všechny věkové skupiny ve společnosti, pokud se toho dožijí, budou též seniory. Proto dává smysl pohled na seniory změnit.