Situace na kterou reagujeme

• Počet osob ve věku nad 65 let v Česku překročil v roce 2017 hranici 2 miliónů a počet starších lidí stále roste.
• Češi končí s pracovní činností dříve, než ostatní obyvatelé EU, čili ve srovnání s EU počet „nepracujících“ seniorů je u nás stále vyšší.
• Demografický vývoj, tj. stále více seniorů klade vyšší nároky na sociální a zdravotní systém.
• Podle studií lidé, kteří odejdou do důchodu a nejsou mentálně a fyzicky aktivní a chybí jim sociální kontakty a pocit „potřebnosti“,  jsou  nemocnější a dříve umírají.
• Společnost ani podniky nejsou zcela připraveny na stárnutí materiálně, chybí pomůcky a nástroje, které by život nebo práci seniorům usnadnily.
• S tím roste naléhavost vhodných pracovních příležitostí pro seniory i příprava společnosti na téma „stárnutí“.
• V důsledku nedostatku pracovních sil dochází v současné době k určité „rehabilitaci“ seniorů, resp. důchodců a podnikatelé jsou ochotni seniory zaměstnávat.
• Pozice seniorů ve společnosti je zatím vnímána spíš negativně, stáří je často synonymem „postižení“ nebo vyřazení ze společnosti.
• Lidé v mladších věkových kategoriích nejsou na stáří systematicky připravováni.