Dopady projektu

Cílem projektu je přispět k:

  • Zajištění malým a středním podnikům nové pracovní síly v úrovni odborných pracovníků převážně 55+ a aktivních seniorů pracujících v omezeném rozsahu (částečné pracovní úvazky);
  • vylepšení obrazu seniorů nabídkou práce odborníkům 55+ a aktivním seniorům.

Vylepšení obrazu seniorů

Předpokládáme, že propagací úspěšných příběhů a dalšími aktivitami vylepšíme obraz části seniorů ve společnosti jako svébytné a velmi aktivní skupiny, která jen nečeká, že se o ni někdo postará, ale která sama aktivně pomáhá sobě i jiným.

Zlepšení podmínek zaměstnávání odborníků 55+ a seniorů

Předpokládáme, že si zaměstnavatelé, podnikatelé a živnostníci uvědomí, jaký přínos pro ně mají pracující odborníci 55+ a senioři. To by se mělo odrazit ve zlepšení jejich pracovních podmínek – zejména úpravou délky a forem pracovní doby, flexibilní možnost přestávek, úpravou pracovišť, kde pracují apod.

 

Toto všem Vám chceme nabídnout! Neváhejte a registrujte se k nám!

Nejste podnikatel? Nevadí, pomůžeme Vám na startu podnikání konzultacemi či informačním servisem od AMSP ČR zdarma.