Mezinárodní projekt AGEADAPT: Adaptace malých a středních podniků na proces stárnutí pracovní síly se zaměřuje na vytvoření systému vzdělávacích prostředků na podporu tzv. age-managementu pro malé a střední podniky a nástrojů pro pracovníky starší 55 let. Fenomén stárnutí pracovní síly, přestože je způsoben mnoha příčinami, vede vždy ke stejným výsledkům – lidé se musí přizpůsobit. V rámci tohoto projektu bude vytvořeno 6 uživatelsky přívětivých výstupů projektu a jednoduché vzdělávací digitalizační nástroje.

Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+ v oblasti KA2 – strategické partnerství pro oblast vzdělávání dospělých.

Projektový tým se skládá ze 6 partnerů z 5 evropských zemí:

RegioVision Schwerin (Germany) – koordinátor projektu
  Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (Česká republika)
  Institut evropských profesních studií (Česká republika)
  AZ Ljudska Univerza Velenje (Slovinsko)
  Diversity Hub (Polsko)
  GrowthCoop (Španělsko)

Délka projektu: 2 roky (11/2021–10/2023)
Číslo projektu: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033518

Velmi rychlé stárnutí populace ve většině evropských zemí již nyní vede k citelnému nedostatku kvalifikovaných pracovníků, který se v příštích několika letech jistě výrazně prohloubí. Cílem malých a středních podniků tak bude umožnit starším pracovníkům zůstat v zaměstnání co nejdéle.

Proto má náš projekt dvě hlavní cílové skupiny:

  • zkušené pracovníky (55+)
  • malé a střední podniky (MSP)

Pro obě zmíněné skupiny vyvineme uživatelsky přívětivé a jednoduché vzdělávací materiály o tzv. age managementu, které pomohou zaměstnancům a podnikům rozpoznat a spravovat specifické potřeby stárnoucí pracovní síly.

Souhrnná zpráva

obrázek1

Naše první kroky v projektu spočívají v analýze potřeb, která zahrnuje rozhovory s příslušnými zúčastněnými stranami a společnostmi. Cílem je identifikovat hlavní výzvy, problémy a/nebo oblasti s nedostatečnými znalostmi, kterým společnosti v různých zemích v důsledku stárnutí pracovní síly konkrétně čelí. Zapojeni jsou odborníci v oblasti age managementu, poradci, konzultanti a zástupci malých a středních podniků, vedoucí pracovníci a manažeři lidských zdrojů. Každý z partnerů také k dané problematice shromáždí výzkumná data. Na základě těchto dílčích výsledků sloučených do národních reportů je následně vypracován souhrn potřeb, porovnány výsledky jednotlivých partnerských zemí a vytvořen konečný soubor identifikovaných potřeb (Souhrnná zpráva). Aby bylo možné připravit vzdělávací materiály přesně podle potřeb cílových uživatelů, je nutné znát současný stav age managementu v malých a středních podnicích dokonale.