Senioři začínají zaměstnavatele zajímat

Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let, zájem o jejich služby ale zatím neklesá. Dva z deseti seniorů dokonce ještě uvažují o zahájení podnikání, přičemž hlavním motivem nejsou pouze finanční zdroje, ale i spoločenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity.

Celý článek naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1YvPxb52kdNIBv0wn6XrVBd0XkiHI6elS/view?usp=sharing

 

 

Živnostníci v důchodovém věku jsou základem obslužnosti venkova, je třeba je motivovat k prodloužení aktivního života v podnikání, tvrdí Karel Havlíček

Na 400 tisíc živnostníků dosáhne v příští dekádě důchodového věku. Asociace středních a malých podniků je chce udržet v práci například omezením byrokracie či daňovými úlevami. Pokud by prý všichni v momentě, kdy dosáhnou důchodového věku, zavřeli účetní knihu, pak by to byla pro trh malá katastrofa, zejména na venkově.

Mladí nechtějí, staří zavírají krám – AMSP ČR vytáhla do boje za podporu podnikání v seniorském věku a rozjíždí Silver Business

Mladí se ženou spíš do onlinového podnikání nebo hledají místo v zavedené firmě, než by se pouštěli do drobného „živnostničení“. Zvláště na venkově a malých městech hrozí, že zmizí malé opravny, obchůdky, řemesla, jejichž provozovatelé odejdou do penze a nenavážou na ně ani jejich děti a vnuci.

Celý článek naleznete zde:
http://www.metro.cz/problem-rodinnych-firem-mladi-uz-nechteji-stari-zaviraji-kram-p6o-/region.aspx?c=A180530_181844_metro-region_pur

Vyšší úbytek podnikatelů v důchodovém věku by měl fatální vliv na obslužnost venkova, uvádí Karel Havlíček

Česká podnikatelská generace devadesátých let se dostává do důchodového věku. I kvůli tomu se do deseti let zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let, uvádí výzkum společnosti Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Kromě toho každý pátý senior uvažuje o tom, že podnikat ještě začne.

Celý článek naleznete zde:
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/podnikatele-mladi-starsi-lide-cesko-podnikani-duchod_1805311424_haf

Senioři hrají v našem byznysu velmi významnou roli, ukazuje studie AMSP ČR

Čtvrtina lidí v předdůchodovém věku – nad 55 let – uvažuje o tom, že začne podnikat. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podobný úmysl mělo i sedmnáct procent dotázaných osob starších 64 let. Květnový průzkum navíc ukázal, že firmy mají o zaměstnance starší 55 let zájem a jejich práce si cení.

Celý článek a video naleznete zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2493595-duchod-maji-na-dohled-presto-ctvrtina-z-nich-uvazuje-o-startu-podnikani

AMSP ČR rozjíždí celoplošnou aktivitu SILVER BUSINESS pro podporu starších podnikatelů

Dvacet procent z téměř jednoho milionu živnostníků jsou důchodci. A do deseti let se jejich počet zdvojnásobí. Podnikat se senioři nebojí, jen jim práci komplikuje bobtnající byrokracie. Proto Asociace malých a středních podniků a živnostníků přišla s projektem Silver Business, který jim má práci ulehčit.

Celý článek naleznete zde: https://finance.idnes.cz/prace-podnikani-duchodce-senior-vlastni-spolecnost-silver-business-1g9-/podnikani.aspx?c=A180530_122126_podnikani_kho

Do deseti let se zdvojnásobí počet seniorů, AMSP ČR rozjíždí kampaň pro podporu živnostníků-seniorů

Nadšená podnikatelská generace 90. let se dostává do důchodového věku. Na druhé straně klesá tempo přírůstku mladých podnikatelů. Do deseti let se počet podnikatelů starších 61 let zdvojnásobí. Dva z deseti seniorů navíc uvažují o zahájení podnikání. Hlavním motivem nejsou pouze peníze, ale i společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a ČSOB uskutečnila agentura Ipsos.

Celý článek naleznete zde: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kazdy-paty-podnikatel-je-starsi-60-let-do-deseti-let-se-jeji/r~7a2fcaba63ec11e89d9e0cc47ab5f122/?redirected=1528105862 

Podnikání seniorů má celospolečenský rozměr

Zájem o služby seniorů neklesá, naopak do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let. Chtějí být stále psychicky i fyzicky aktivní. O zahájení podnikání uvažují dva z deseti seniorů. Motivem už nejsou pouze dodatečné finanční zdroje.

Celý článek naleznete zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/babicka-podnika-proc-ne-zajem-o-podnikani-v-duchodovem-veku-se-stale-zvysuje/ 

Byznysoví nadšenci z 90. let jdou do penze, AMSP ČR je chce udržet v podnikatelské aktivitě, neboť jsou zatím nenahraditelní v drobném obchodě a službách

Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let, zájem o seniory neklesá ani mezi zaměstnavateli. Dva z deseti důchodců dokonce ještě uvažují o zahájení podnikání. Hlavním motivem nejsou jen peníze, ale i společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity.

Celý článek naleznete zde: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seniori-jsou-v-kurzu-dva-z-deseti-jeste-chteji-zacit-podnikat-109290.html