Půjčky pro začínající podnikatele

Půjčky pro začínající podnikatele

Jedním ze základních problémů začínajícího podnikatele OSVČ je financování podnikatelské činnosti přístup k financování pro malé, začínající podnikatele je vždy složitější než v případě velkých firem. Úvěry poskytují jak banky, tak různé další finanční instituce. 

Rozsah úvěrů se pohybuje v rozmezí desetitisíců až milionů korun, většinou je nutné za ně ručit majetkem nebo podílem v podniku, úvěrující instituce bude vyžadovat základní dokumentaci k podnikání – např. rozpracovaný podnikatelský záměr apod. Mezi půjčky pro podnikatele se řadí například kontokorentní úvěr nebo kreditní karta s úvěrovým limitem. Účelová půjčka má většinou nižší úroky než půjčka neúčelová.

Možnost získání státní podpory – úvěr a záruka od ČMZRB

Existuje rovněž možnost získání státní podpory formou zvýhodněných úvěrů a záruk od Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále ČMZRB). Jde o banku, která je speciálním ekonomickým subjektem s většinovou účastí státu a poskytuje pomocí vládou schválených programů podporu malým a středním podnikatelům, právě pomocí výhodných úvěrů.

Je důležité přesně specifikovat, k jakému účelu se peníze pro podnikání využijí, bezúčelné úvěry ČMZRB neposkytuje. Vedle úvěrů lze od ČMZRB také získat specifickou záruku, která podpoří získání komerčního úvěru od dalších bank.