O projektu

PŘIPOJTE SE K NÁM!

Registrujte se zdarma ZDE

Silver Business je vlastní projekt Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který jsme odstartovali začátkem roku 2018. Na skutečných lidských příbězích ukážeme výhody, které přináší citlivá aktivace seniorů a jejich uplatnění v nejrůznějších oborech. Důležitý je pro nás dlouhodobý význam těchto aktivit jak pro seniory, tak i pro celou společnost.

Abychom mohli dát příklad ostatním seniorům a inspirovat je, považujeme za důležité sdělit prostřednictvím webu projektu úspěšné příběhy těch, kterým projekt Silver Business pomohl najít nové uplatnění. To by mělo být jedním z hlavních vyústění projektu. Zveřejnění či úprava příběhu se uskuteční na základě udělení souhlasu účastníka projektu.

Naší motivací pro projekt je nejen křivka stárnutí obyvatelstva, ale zejména start spolupráce osob 55+ s malými a středními podniky (MSP) a vzdělávacími zařízeními. Chceme využít zkušeností a osvědčeným postupů z Německa, kde propojování těchto dvou skupin nabývá na významu. Hlavním cílem našeho projektu není zaměstnávání seniorů a hledání zaměstnanců pro MSP, ale jejich propojování na podnikatelské bázi, čili senior-OSVČ a MSP. Senioři mají mnoho zkušeností a znalostí z praxe, někteří ze svého působení ve větších firmách, a proto  mohou menším firmám pomoci např. s nastavením procesů (finanční řízení, řízení kvality, personalistika), které v mnohých menších podnicích funguje spíše intuitivně. Po dobu několikaměsíční spolupráce se tak podaří firmě tyto procesy nastavit a naučit se s nimi pracovat. Senior tak může být prospěšný více menším firmám či začínajícím podnikatelům najednou. Pro vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, VŠ) jsou senioři velmi cenným prvkem z praxe pro velmi potřebné doplnění výuky.

Stále více lidí patří mezi seniory, kteří již nejsou pracovně aktivní a tuto novou roli těžko zvládají. Společnost a zdravotní systém o tyto lidi pečují, a snaží se jim dle možností zajistit důstojné stáří. My ještě chceme využít jejich cenných a praktických zkušeností a současně pomoci firmám řešit akutní nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Projekt Silver Business je tak desátým specifickým segmentem, na který se AMSP ČR soustředí samostatným projektem. Další projekty jsou pro: začínající podnikatele, řemeslníky, ženy v podnikání, rodinné firmy, malý obchod, malé restaurace, lokální pěstitele, podnikatele na venkově a podnikání církve. Více informací naleznete na www.amsp.cz.

Čeho se návrh týká:

Využití potenciálu expertů, kteří již nejsou pracovně aktivní a jejich nasazení tak, aby

 • Pomohli stávajícím firmám, podnikatelům i startupům v provozu či rozvoji
 • Získali ocenění za prospěšnou práci
 • Symbolicky si přivydělali
 • Dostali se zpět do sociálních kontaktů a vylepšili si tím psychiku a duševní zdraví
 • Případně se podíleli na vzdělávacích aktivitách ve vzdělávacím systému

Čeho se návrh netýká:

 • Podpory zaměstnanosti ve firmách
 • Rekvalifikace a vzdělávacích aktivit pro manažery 50+ ve firmách
 • Zajištění dobrých pracovních schopností a motivace stávajících pracovníků
 • Age managementu
 • Aktivit z Operačního programu Zaměstnanost
 • Megatrendu Silver Age (spotřeby, zdraví, životního stylu, programů pro SA)
 • Zábavy, výměny zkušeností, nezávazných (obchodních) aktivit
silver business