Mezinárodní projekt AGEADAPT: Adaptace MSP na proces stárnutí pracovní sil

Začátkem prosince 2021 proběhlo v severoněmeckém Schwerinu úvodní setkání mezinárodního konsorcia nového projektu ERASMUS+ zaměřeného na využívání potenciálu pracovníků 55+ v malých a středních podnicích AGEADAPT – Adaptace MSP na proces stárnutí pracovních sil. V průběhu setkání vedoucí partner seznámil ostatní projektové partnery s cíli projektu, jednotlivými výsledky, kterých bude celkem 6, časovým harmonogramem a finančními aspekty projektu.

Mezinárodní projekt AGEADAPT si klade za cíl vytvořit systém vzdělávacích materiálů na podporu tzv. age-managementu pro malé a střední podniky a nástrojů pro pracovníky ve věku 55+.
Fenomén stárnutí pracovní síly, přestože je způsoben různými příčinami, vede vždy ke stejným výsledkům – lidé se mu musí přizpůsobit. Každý podnik se dříve či později bude muset vypořádat s problémy stárnutí, protože mladších pracovníků, kteří by tuto mezeru nahradili, jednoduše není dost. Proto v rámci projektu AGEADAPT vytvoříme vzdělávací materiály pro dvě hlavní cílové skupiny. Tou první jsou osoby starší 55 let (zkušení pracovníci), kteří potřebují aktualizovat své znalosti v oblastech digitalizace, rozvoje technologií a využívání digitálních nástrojů v pracovním životě. Druhou cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), které se potřebují připravit na měnící se věkovou strukturu, aby v blízké budoucnosti neměly problémy se svou pracovní silou.

V rámci tohoto projektu bude během dvou let, tedy od listopadu 2021 do října 2023, vytvořit celkem 6 projektových výstupů formou uživatelsky přívětivých a jednoduchých vzdělávacích nástrojů, které pomohou oběma cílovým skupinám přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám trhu práce, získat praktické znalosti v oblasti age-managementu a digitálních technologií, být digitálně gramotný v době, která takové kompetence vyžaduje, a plně využít potenciál starších pracovníků a učinit z nich hodnotnějšího členy pracovního týmu.

Projekt je realizovaný v rámci programu Erasmus+, v oblasti KA2 – Strategické partnerství v oblasti vzdělávání dospělých. Součástí projektového týmu je 6 partnerů z 5 evropských zemí, a to:

  • RegioVision Schwerin (Německo) – koordinátor projektu
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (Česká republika)
  • Institut evropských profesních studií (Česká republika)
  • AZ Ljudska Univerza Velenje (Slovinsko)
  • Diversity Hub (Polsko)
  • GrowthCoop (Španělsko)

Délka projektu: 2 roky, (11/2021–10/2023)
Program: Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých
Číslo projektu: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033518
Koordinátor projektu: RegioVision GmbH Schwerin, Německo