Realizační tým projektu

Na realizaci projektu se podílí realizační tým a desítky dalších podporovatelů a spolupracujících subjektů.

Jádro realizačního týmu tvoří:

• Eva Svobodová, MBA
• Ing. Karel Dobeš
• JUDr. Miroslav Somol, CSc.
• Mgr. Jan Dobeš
• Ing. Ivan Špingl
• Ing. Vladimír Kopačka, MBA