Pilotní testování vzdělávací platformy projektu AGEADAPT

Během posledního měsíce trvání projektu jsme v České republice i prostřednictvím AMSP ČR, dále Německu, Polsku, Slovinsku a Španělsku, zorganizovali pilotní testování s různými společnostmi a jejich pracovníky, abychom se ujistili, že jsou výstupy projektu, které jsme v uplynulých dvou letech vytvořili, pro cílové skupiny, tedy starší pracovníky 55+ a malé a střední podniky, užitečné a srozumitelné.
Na základě reportů z pilotního testování ve všech zemích projektových partnerů jsme připravili Souhrnný report z pilotního testování, který je v anglickém znění k dispozici ke stažení na následujícím odkaze:

Sourhnný report z pilotního testování

Číst dálPilotní testování vzdělávací platformy projektu AGEADAPT