Finanční podpora MPSV

Projekt Silver Business je v roce 2019 podpořen a spolufinancován z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) – odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí. Neinvestiční dotace MPSV byla projektu udělena za účelem podpory veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. Dotace je vymezena na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

Projekt Silver Business se v rámci dotačního programu zaměřuje na realizaci informačních a osvětových kampaní zaměřených na podporu plnohodnotného života seniorů, na zlepšení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, na zvýšení povědomí veřejnosti o potřebách starších osob a na změnu přístupu a postojů veřejnosti k otázce přípravy na stárnutí.

Součástí projektu Silver Business je účast na akcích veletržního a propagačního charakteru v rámci celé České republiky, pořádání kulatých stolů, vydávání informačních publikací a informačních materiálů a tvorba mikro-learningových výukových videí se zaměřením na rozvoj digitálních kompetencí a zvýšení odborné způsobilosti seniorů.

Projekt reaguje na stále významnější fenomén stárnutí populace. Stále větší množství lidí odchází do důchodu a chybí lidé, kteří by jejich místa převzali, zvláště pak v regionech a na venkově. Udržet seniory aktivní v ekonomické činnosti se tak stává celospolečenským tématem. V České republice je navíc podle ČSÚ mnohem méně ekonomicky aktivních seniorů, než je průměrně v členských státech EU. Vzhledem k současnému globálnímu trendu demografického stárnutí populace je tedy podpora aktivních seniorů motivovaných k práci naprosto zásadní a stává se celospolečenským tématem. Jedním z cílů projektu SILVER BUSINESS je tak zlepšení veřejného obrazu seniorů, a to nejen v očích zaměstnavatelů, ale v rámci celé společnosti. Senioři jsou často vnímáni jako ekonomická přítěž společnosti a jsou spojováni s chudobou. Projekt SILVER BUSINESS má za cíl ukázat, že existuje velké množství seniorů, jejichž životní příběhy dokazují opak.