Call for expressions of interest to participate in EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

EIT Food is looking for consortia consisting of 2 organisations operating in the same country (scientific organisation + food producer) that would participate in EIT Food RIS Consumer Engagement Labs activity.

  • Application deadline: 11 September 2020, 3 pm CET.
  • Application template: see Annex.
  • Applications are invited from countries: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Romania, Slovenia (in
    2019-2020, the activity has already been implemented in Estonia, Greece, Hungary, Italy, Latvia,
    Lithuania, Poland, Portugal, Slovakia and Spain)

Číst dálCall for expressions of interest to participate in EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

Jaké jsou výhody seniorních spolupracovníků?

Výhodou starších spolupracovníků je beze sporu jejich loajalita. Pokud jsou v práci spokojeni, nebudou mít potřebu odcházet do jiného podniku. Zkušenosti z minulého režimu učinili starší generaci ochotnější přijímat pravidla, omezení a zákazy – přesně to se ukázalo i v situaci, kdy hrozí nákaza koronavirem. Jako zaměstnanci jsou senioři obvykle disciplinovanější. Zejména mladší generace si představuje, že senioři jsou mnohem méně produktivní, potřebují více přestávek a zvládnou obecně zlomek toho, co mladí. Opak je ale často pravdou. Mladí vyžadují více volnosti, flexibility, odskakují si často z práce na sociální sítě.

Celý článek naleznete ZDE

Rodinné firmy mohou od začátku dubna využít ještě výhodnější financování

Rodinné firmy mohou od 1. dubna 2020 žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) o zvýhodněné financování na svůj další rozvoj nebo o záruku, které jim usnadní prodej či převod svých podniků novým vlastníkům. Podpora pro rodinné firmy přichází po více jak tříletém úsilí AMSP ČR o ukotvení definice rodinného podnikání do české legislativy, což se podařilo v květnu 2019. Podpora nyní přichází od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Tato podpora se bude týkat jak investičního, tak provozního financování a mohou o ni žádat firmy, které splňují definici rodinného podnikání. Její splnění se bude dokládat prostřednictvím Osvědčení vydaného Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a zveřejněním daného podnikatelského subjektu v oficiálním seznamu rodinných firem na portálu ZDE

ČMRZB tak rozšířila možnosti podpory rodinných podniků, a to v rámci stávajících programů Záruka 2015 až 2023, Expanze-záruky a EXPANZE-úvěry.

Pokračování článku naleznete ZDE

vecerni-praha.cz: Senioři na trhu práce mohou využít projekt Silver Business

Uplatnění seniorů na trhu práce, jejich nová pracovní místa a pozice při změně či ztrátě zaměstnání, využití zkušeností odborníků, to jsou témata, o kterých nám poskytl informace JUDr. Miroslav Somol, CSc., senior manažer projektu Silver Business“.

Číst dálvecerni-praha.cz: Senioři na trhu práce mohou využít projekt Silver Business

PLZENŠTÍ SENIOŘI DEBATOVALI U KULATÉHO STOLU

V úterý 19. 11. 2019 se uskutečnil závěrečný kulatý stůl v rámci projektu Silver Business, a to v Plzni ve spolupráci s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. Projekt Silver business byl účastníkům a eventuálním zájemcům o zapojení do projektu představen a poté proběhla velmi živá diskuse o možnostech, ale i problémech zaměstnávání seniorů. Dále byly probírány možnosti využívání různých pracovních poměrů a dohod a také možnost založení vlastní živnosti. Z diskuse zúčastněných seniorů vyplynul převládající názor, že i přes velký nedostatek pracovních sil v malých a českých podnicích nemají firmy velký zájem zaměstnávat seniory. V tomto ohledu moderátor debaty, pan doktor Miroslav Somol, představoval příklady již úspěšných spoluprací a představoval různé české firmy, které jsou takovéto spolupráci také nakloněny. Akce se uskutečnila v kontextu konference ohledně problematiky dobrovolnictví.

Číst dálPLZENŠTÍ SENIOŘI DEBATOVALI U KULATÉHO STOLU

„Pivní a vinné slavnosti“ v Lysé nad Labem

Projekt Silver Business se prezentoval v pátek 8.11.2019 rovněž ve středočeském regionu na akci „Pivní a vinné slavnosti“ v Lysé nad Labem. Zájemcům, kteří navštívili informační stánek projektu vysvětlili manažer projektu pan Somol a promotér projektu pan Nenadál základní účel projektu spočívající v možnostech zapojení zkušených odborníků do práce v malých a středních podnicích. Většinou je to příležitost k časově omezené práci ve vedení různých firemních projektů či odborného poradenství.

Číst dál„Pivní a vinné slavnosti“ v Lysé nad Labem