vecerni-praha.cz: Senioři na trhu práce mohou využít projekt Silver Business

Uplatnění seniorů na trhu práce, jejich nová pracovní místa a pozice při změně či ztrátě zaměstnání, využití zkušeností odborníků, to jsou témata, o kterých nám poskytl informace JUDr. Miroslav Somol, CSc., senior manažer projektu Silver Business“.

Pane doktore, jste senior manažerem projektu Asociace malých a středních podniků a živnostníků, který jste nazvali „Silver Business“. Můžete nám celkový kontext projektu stručně charakterizovat?
Asociace malých a středních podniků a živnostníků je sdružením českých podnikatelských subjektů zahrnutých pod pojem malé a střední podniky (počet zaměstnanců do 250, obrat do cca 1,3 mld. Kč), ale sdružuje též individuální živnostníky. Základním cílem asociace je podpora “malého podnikání“ v nejrůznějších směrech – poskytuje svým členům informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis.

AMSP realizuje v současné době devět projektů, které se soustřeďují na podporu některých dílčích segmentů malého podnikání (rodinné podnikání, podpora podnikání žen, podpora mladých začínajících podnikatelů, podpora řemesel atd.). Jedním z nich je projekt nazvaný „Silver Business“ („Stříbrné podnikání“), který je založen na práci seniorních zkušených odborníků (v našem případě především 55+) pro malé a střední podniky.

 

Celý článek naleznete zde: https://www.vecerni-praha.cz/seniori-na-trhu-prace-mohou-vyuzit-projekt-silver-business/