PLZENŠTÍ SENIOŘI DEBATOVALI U KULATÉHO STOLU

V úterý 19. 11. 2019 se uskutečnil závěrečný kulatý stůl v rámci projektu Silver Business, a to v Plzni ve spolupráci s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. Projekt Silver business byl účastníkům a eventuálním zájemcům o zapojení do projektu představen a poté proběhla velmi živá diskuse o možnostech, ale i problémech zaměstnávání seniorů. Dále byly probírány možnosti využívání různých pracovních poměrů a dohod a také možnost založení vlastní živnosti. Z diskuse zúčastněných seniorů vyplynul převládající názor, že i přes velký nedostatek pracovních sil v malých a českých podnicích nemají firmy velký zájem zaměstnávat seniory. V tomto ohledu moderátor debaty, pan doktor Miroslav Somol, představoval příklady již úspěšných spoluprací a představoval různé české firmy, které jsou takovéto spolupráci také nakloněny. Akce se uskutečnila v kontextu konference ohledně problematiky dobrovolnictví.