Mezinárodní setkání projektových partnerů v Praze

Koncem minulého týdne hostilo AMSP ČR třetí mezinárodní setkání projektových partnerů k projektu organizovaného v rámci programu Erasmus+: AGEADAPT – Adaptace MSP na proces stárnutí pracovních sil, který je zaměřen na využívání potenciálu pracovníků 55+ v malých a středních podnicích.

 

Ve dnech 22.-23.9.2022 se partneři z České republiky, Německa, Polska, Slovinska a Španělska potkali v Praze, aby shrnuli výsledky dosavadní práce na prvních dvou projektových výstupech a rozpracovali další části projektu týkající se jednoduchých vzdělávacích nástrojů, které budou pomáhat cílovým skupinám přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám trhu práce. V rámci tohoto dvoudenního setkání proběhl mimo jiné pod vedením španělského účastníka workshop, na jehož podkladě budou všemi partnery vypracovány inspirativní vzdělávací materiály pro podniky. A pod vedením jednoho z českých partnerů byl rozpracován další projektový výstup, kterým budou krátká vzdělávací videa určená naopak pro pracovníky 55+. Součástí jednání byly rovněž další nezbytné debaty na téma projektové organizace a diseminace projektových výsledků.

Všichni projektoví partneři se na konci setkání shodli na tom, že považují proběhlou akci za velmi plodnou, a těší se na další spolupráci v následujícím projektovém období.