FESTIVAL SETKÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ V PLZNI

Projekt Silver Business se stal součástí i pravidelného Festivalu setkání aktivních seniorů v Plzni organizovaného Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM (http://www.totemplzen.cz/totem-pro-seniory/). Senioři z Plzně a okolí měli možnost seznámit se s projektem Silver Business a přispět se svými osobními příběhy k motivaci svých vrstevníků. Akce se konala 4. 10. 2019 a byla organizována pod záštitou primátora města Plzně pana Martina Baxi.  Děkujeme tímto také neziskové organizaci TOTEM za spolupráci a její aktivní činnost vstříc seniorům.