AMSP ČR NA DNECH SENIORŮ v ŽOFÍNĚ

Jednou z největších akcí, které se AMSP ČR s projektem Silver Business zúčastnila, byla konference pořádaná 5. 10. 2019 neziskovou organizací Život 90 na pražském Žofíně. Do paláce se dostavilo přes několik stovek osob a zájem o informace o projektu byl velmi velký. Kromě klasického informačního stánku si mohli účastníci akce poslechnout manažera projektu pana doktora Somola i přednáškovém sále, kde prezentoval hlavní myšlenky a činnosti projektu. Na akci byl mimo jiné zajištěn bohatý doprovodný program.