DEN SENIORŮ V OSTROVĚ A KRASLICÍCH

Dne 26. 9. 2019 prezentovala AMSP ČR projekt Silver Business ve dvou městech karlovarského kraje, v Ostrově a v Kraslicích v rámci regionálních akcí ke Dni seniorů. Účastníci obou akcí se kromě bohatého kulturního programu mohli setkat s manažerem projektu panem Somolem a dozvědět se více o možnostech založení živnostenského listu či spolupráce s malými a středními českými podniky. Více informací o jednotlivých akcí naleznete na www.svateksenioru.cz.