Magazín Lobby: Silver Business: Šance i výzva pro kategorii 55+

Využít znalostí a zkušeností lidí ve věkové kategorii 55+, kteří chtějí nadále zůstat aktivními hybateli svého života a současně pomoci firmám řešit akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků. To je smyslem nového nedotačního projektu Silver Business, který uvádí do praxe Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

O tom, že člověk v předseniorním či seniorním věku může být prospěšný několika menším firmám či začínajícím podnikatelům najednou, hovořilo Lobby s Miroslavem Somolem, manažerem projektu Silver Business, ekonomicko-právním analytikem AMSP ČR. Projekt formálně odstartoval začátkem roku 2018, do praktické realizační fáze se dostává nyní.

Co bylo rozhodujícím impulsem pro spuštění daného projektu?

Jde o dva zásadní faktory. Prvním je značný nedostatek pracovníků v malých a středních podnicích, druhým faktorem je skutečnost, že celá řada lidí po padesátce z různých důvodů opustila své zaměstnání. Ať již byli, lidově řečeno, odejiti nebo třeba již nechtěli či nemohli ze zdravotních či jiných důvodů zastávat odpovědné a časově náročné pozice. Přitom jde o skupinu lidí, kteří chtějí z velké většiny ještě nadále zůstat profesně aktivní, byť s nižší intenzitou či menší odpovědností. A právě na ně projekt Silver Business míří. Soustřeďujeme se především na manažerskou úroveň a pozice technických specialistů, kterých se firmám nedostává. Můžeme jim tak nabídnout další uplatnění, během něhož využijí své znalosti a zkušenosti například jako poradci či konzultanti.

Jak by vše v praxi mělo fungovat?

Pro seniorní pracovníky je nejvhodnější, pokud si pro svoji novou pracovní činnost zvolí formu podnikání na základě vyřízení živnostenského oprávnění. Právně samozřejmě nikoho neomezujeme, lze pracovat jako OSVČ, ale lidé si mohou s firmami domluvit další formy spolupráce, třeba dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Záleží přirozeně na konkrétním člověku a na zájmu daného podniku.

Jakou odezvu dosud projekt má?

Projekt se zatím rozjíždí na bázi osobních kontaktů. Na webových stránkách www.silverbusiness.cz už slušná řádka lidí prezentuje své osobní příběhy včetně profesní historie. Na jejich nabídku mohou zaměstnavatelé či podnikatelé, hledající vhodné seniorní odborníky, přímo zareagovat. A protože dobré příklady táhnou, očekáváme, že okruh zájemců o prodloužení profesního života se bude rozšiřovat. Nejde přitom jen o možnost přivýdělku, ale taková aktivita přispívá u lidí v seniorním věku také k jejich intelektuální, psychické i fyzické kondici. Náš projekt tak chce v neposlední řadě přispět i ke zlepšení vnímání obrazu starších lidí ve společnosti.

Jakým způsobem může vaše asociace zájemcům o projekt pomoci? Nabízíte třeba nějaké poradenství?

Ano, na našem webu chceme poskytovat základní informace – například jak si vyřídit živnostenské oprávnění, jaké povinnosti má nový živnostník vůči sociálnímu systému, jak funguje souběh podnikání v režimu OSVČ s pobíráním důchodu apod. Zároveň pro rok 2019 plánujeme pořádání série seminářů a kulatých stolů v regionech, věnované osvětě tohoto projektu. Navíc o něm chceme informovat na dalších místech. Například na úřadech práce, kam se přicházejí zaregistrovat lidé nejrůznějších profesí, pro něž by možnosti projektu mohly být zajímavé.

 

Celý článek naleznete zde: http://www.lobby.cz/home/silver-business-sance-i-vyzva-pro-kategorii-55/