O projekt SILVER BUSINESS mají zájem i mladí

Na katedře andragogiky Filosofické fakulty UK je téma seniorů, jejich vzdělání, postavení ve společnosti velmi aktuální. Jeden z nositelů tématu, pan PhDr. Michal Šerák, Ph.D. požádal AMSP ČR o spolupráci a pro zájemce z řad studentů zorganizoval přednášku a následně workshop SILVER BUSINESS. Akci za asociaci vedl pan Václav Vojtěch senior manažer projektu.

Představil strategii projektu, jeho vývoj a přínosy pro jednotlivé cílové skupiny, pro společnost, pro malé a střední podnikatele a živnostníky. V diskusní části zajímaly studenty potenciály jednotlivých cílových skupin a způsob mediální práce. Studenti svými dotazy směřovali často nad rámec projektu, zabývali se na příklad otázkou, jak zajistit, aby lidé dělali v životě práci, kterou milují, a tak měli jako senioři větší chuť a lepší předpoklady k tomu, vrátit se ke své práci i v důchodovém věku.

Všem studentům i organizátorovi, panu PhDr. Šerákovi děkujeme za úspěšnou organizaci setkání.

Na obrázku vidíte skupinku účastníků, kteří se zúčastnili následného workshopu.