Zprostředkovatelé a spolupracující instituce

V tomto registru je zveřejněn výčet provozovatelů online platforem, zprostředkovatelů práce i jakékoliv další agentury, které mohou propojit „nabídku“ nějakého seniora s „poptávkou“ zaměstnavatele či podniku, zájemce o spolupráci se seniorem.
S těmito subjekty ani s nikým dalším nebudeme uzavírat smlouvy, asociace pouze dává prostor pro tuto činnost a zveřejňuje výsledky, ale nic aktivně neřeší. Je v roli zastřešujícího subjektu, který dává prostor ostatním.
Činnost zprostředkovatele nemusí být výhradně koncentrovaná na seniory, stačí, že zprostředkování spolupráce pro seniory je součástí činnosti.

Aktuálně s námi spolupracují:

 

Aktivity projektu SILVER BUSINESS jsou v roce 2019 podpořeny z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.