Přínosy projektu

 • Společenský přínos, tj. změna pohledu na seniory a na pracující důchodce z úhlu jiných generací, zvláště generace mladé.
 • Důležitý je i pohled seniorů na vlastní situaci, to, že si uvědomí, že aktivní senior žije lépe, spokojeněji, zdravěji a déle a že to pomůže jak jim, tak i společnosti.
 • Zlepší situaci podnikatelů a živnostníků, kteří sice potřebují určité profese, ale nemohou si je dovolit z hlediska nedostatku pracovních sil nebo nákladů, a kde „zaskočí“ senioři.
 • Umožní předat řadu zkušeností a dovedností z praxe ve větších firmách či ve vlastní firmě směrem k segmentu dalších malých a středních firem – nastavení procesů, controllingu, procesu generační výměny v rodinných firmách apod.
 • Zatraktivní mimoškolní činnost na základních školách či řemeslných kroužcích pro děti, kde se hledají šikovní senioři s manuální zručností (viz např. Kutil Junior http://kutiljunior.cz/ nebo Polytechnický kroužek „Sedmička“ z Golčova Jeníkova vedený Mgr. Petrem Kottingem - http://sedmicka.salamandr.cz)
 • Umožní začínajícím podnikatelům překonat počáteční překážky v podnikání při konzultacích se zkušenými podnikateli, kteří se podnikání již nevěnují aktivně, nebo jen z části (např. zakladatelé již předaných rodinných firem).
 • Vytvoří se transparentní platforma pro zájemce ze strany seniorů a pro zájemce ze strany malých a středních podniků. Budeme zveřejňovat seznamy všech subjektů, které se touto problematikou zabývají, přispějeme k přehledu na trhu a tuto práci všem usnadníme.
 • Budeme zveřejňovat a medializovat příběhy seniorů, kteří jsou v této oblasti aktivní, jako vzory pro ostatní, aby pochopili, že jsou ještě potřební, prospěšní, mají co předat a je o ně zájem – jen nesmí sedět sami doma a čekat na smrt.
 • Senioři si budou moci zcela sami zvolit rozsah zapojení do podnikatelských aktivit dle svých možností (časových, rodinných, zdravotních apod.).
 • Na toto téma uspořádala AMSP ČR širokou diskusi a seniorům, podnikatelům a dalším zúčastněným pomůžeme a ukážeme, jak na to.
 • Odlehčí se zdravotní a sociální systém, neboť aktivní senioři vyžadují méně péče,
 • Zlepší situaci a kvalitu života aktivních seniorů a dodá jim větší smysl života,
 • Zvýší se důstojnost a úcta ke starší generaci v očích ostatních.