Naše hypotézy

• Aktivní senioři a senioři se sociálními kontakty žijí spokojeněji a zdravěji.
• Pracovní činnost u seniorů podporuje mentální a fyzickou aktivitu, sociální kontakty a pocit „ještě mne někdo potřebuje“.
• Pracovní týmy, v nichž jsou zastoupeny senioři, pracují efektivněji.
• Motivací seniorů v pracovním procesu jsou nejen peníze ale i uznání a dobrý pocit „že jsem ještě něco platný“, „že mě někdo potřebuje“.
• Čím vyšší vzdělání seniora, tím vyšší zájem o pracovní činnost v důchodu.
• Vyšší výdělečné skupiny seniorů mají větší zájem o pracovní činnost v důchodu.