Dopady projektu

Cílem projektu je přispět k:

  • vylepšení obrazů seniorů
  • plánování důchodového věku včas
  • zlepšení podmínek zaměstnavatelů pro seniory

Vylepšení obrazu seniorů

Předpokládáme, že propagací úspěšných příběhů a dalšími aktivitami vylepšíme obraz seniorů ve společnosti jako svébytné, aktivní skupiny, která jen nečeká, že se o ni někdo postará, ale sama aktivně pomáhá sobě i jiným.

Plánování důchodového věku včas

Každý bude jednou senior. Toto by si měli uvědomit i zaměstnavatelé i vedoucí pracovníci, manažeři. Je velmi pravděpodobné, že způsob, jak se mladí manažeři chovají k dnešním seniorům se jim jednou vrátí a podobně se k nim budou chovat budoucí mladí manažeři. Je třeba začít vylepšovat tento vztah dnes. Pro to by se dalo upravit pořekadlo: Co chceš, aby ti jiní činili, čin ty jim.

Zlepšení podmínek zaměstnavatelů pro seniory

Předpokládáme, že si zaměstnavatelé, podnikatelé a živnostníci uvědomí, jaký přínos pro ně mají pracující senioři. To by se mělo odrazit ve zlepšení pracovních podmínek pro seniory. Mezi ně patří úprava pracovní doby, flexibilní možnost přestávek, úprava pracovních míst jako jsou stoly s nastavitelnou výškou, monitory s větším písmem a podobně.