Cílové skupiny, kterých se projekt týká

Senioři a subjekty, které se seniory pracují či mají s nimi jakýkoliv kontakt
• Senioři, kteří ještě chtějí aktivní činností přispět ke zlepšení svého života.
Senioři, kteří nabízejí své životní zkušenosti a dovednosti těm, kteří to potřebují a dovedou tuto podporu ocenit.
Senioři, kteří potřebují dodat odvahu k tomu, aby se „na stará kolena“ pustili do podnikání a získali k tomu podporu.
Sem patří i všichni vlastníci kontaktů na seniory, jako lékaři, pojišťovny, cestovní kanceláře a podobně.

Podnikatelé, živnostníci, vzdělávací zařízení, kde se mohou senioři uplatnit
Podnikatelé a živnostníci, kteří hledají na menší pracovní úvazek zkušené seniory.
Podnikatele a živnostníky, kteří chtějí svůj pracovní tým doplnit o příslušníky „silver“ generace a chtějí mít ve svých týmech příslušníky všech věkových skupin.

Vzdělávací zařízení, která usnadní integraci seniorů do pracovního procesu
Doplní aktuální informace a dovednosti pro seniory (jak používat počítač, jak se začlenit do týmu, …).
Doplní potřebné vědomosti pro podnikatele a živnostníky (výhody zapojování seniorů do pracovního procesu, integrace týmů atd.

Online platformy, agentury a zprostředkovatelé
Umožní propojení nabídky (podnikatelé) a poptávky (senioři) a vytvoření „příběhů“, tedy příkladů dobré praxe – úspěšného zapojení seniora do práce nebo do podnikatelské činnosti.
U „příběhu“ není podstatné, zda k jeho uskutečnění došlo online na internetu, přes agenturu či zprostředkovatele, na inzerát, či doporučení kohokoliv.

Celá společnost
Všechny věkové skupiny ve společnosti, pokud se toho dožijí, budou též seniory. Proto dává smysl pohled na seniory i na pracující seniory změnit.