Zprostředkovatel spolupráce senior a pracovní činnosti

Registr Zprostředkovatel spolupráce senior a pracovní činnosti

V tomto registru bude zveřejněn výčet provozovatelů online platforem, zprostředkovatelů práce i jakékoliv další agentury, které mohou propojit „nabídku“ nějakého seniora s „poptávkou“ zaměstnavatele či podniku, zájemce o spolupráci se seniorem.
S těmito subjekty ani s nikým dalším nebudeme uzavírat smlouvy, asociace pouze dává prostor pro tuto činnost a zveřejňuje výsledky, ale nic aktivně neřeší. Je v roli zastřešujícího subjektu, který dává prostor ostatním.
Činnost zprostředkovatele nemusí být výhradně koncentrovaná na seniory, stačí, že zprostředkování spolupráce pro seniory je součástí činnosti.

Registrace ZDE 


Aktuální registr

(registr zprostředkovatele spolupráce seniora a pracovní činnosti momentálně připravujeme)