Nabídka seniorů

Registr Nabídky seniorů
V tomto registru mohou senioři a seniorské organizace uvést svoji nabídku, tj. nabídnout činnost, kterou chtějí provádět. Na tuto nabídku mohou zaměstnavatelé či podnikatelé hledající vhodné seniory přímo zareagovat.
Kontaktní údaje seniora kvůli urychlení budou (v souladu s GDPR) uvedeny veřejně, viz následující tabulka. Pokud senior nechce údaje zveřejnit, může k tomu využít jakoukoliv z platforem nebo agentur, které se zprostředkováním zabývají (viz registr „Zprostředkovatel“). Tam jsou jeho údaje částečně skryté.
Paralelně k tomu je možné pro zveřejnění nabídky využít přímo platformy uvedené v registru „Spolupráce senior a pracovní činnost“.

Registrace ZDE 


Aktuální nabídky

(registr nabídek seriorů momentálně připravujeme)